Menu

Základní školy

Pro žáky základních škol je připraveno několik různých výukových i „odpočinkových“ pořadů. Všechna promítání s povídáním jsou vedena formou živě komentovaného promítání na klasické kinoplátno se snahou o co největší zapojení žáků do průběhu samotného pořadu.

Heslem všech pořadů je: „Nesměji se špatným odpovědím, přes špatné se dostaneme společně k těm správným. A když se na něco ptám, a vy mi odpovídáte, nehlašte se, vykřikujte.“

Hvězdičky nespí (1. – 2. třídy ZŠ)

Jak daleko je do vesmíru (3. – 4. – třídy ZŠ)

Výlet po Sluneční soustavě (5. – 6. třídy ZŠ)

Co svítí v noci na obloze (6. – 9. třídy ZŠ)

Světlo, které škodí (8. – 9. třídy ZŠ)

Nebojte se hvězd (6. – 9. třídy ZŠ)